Posted By Jolande Justus Posted On

Vaststellingsovereenkomst controleren

Jouw vaststellingsovereenkomst controleren? Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin twee partijen, in dit geval een werkgever en een werknemer, afspraken maken om een geschil op te lossen. Een vaststellingsovereenkomst is bij uitstek een document waarin het ontslag met wederzijds goedvinden geregeld kan worden. Ook als er geen sprake is van een arbeidsgeschil is het gebruikelijk dat de afspraken over een ontslag worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Waarom biedt mijn werkgever mij een vaststellingsovereenkomst aan?

Waarschijnlijk omdat het voor hem lastiger, duurder en onzekerder is om een ontslagprocedure te voeren. Sinds de nieuwe ontslagwetgeving die op 1 juli 2015 is ingegaan is het voor een werkgever erg lastig om de rechter of het UWV te overtuigen dat de arbeidsovereenkomst ontbonden of opgezegd moet worden. Daarvoor moet er sprake zijn van een volledig en overtuigend ontslagdossier en dat is er in veel gevallen niet.
Door een vaststellingsovereenkomst aan te bieden kan het ontslag veel sneller (tenminste als de werknemer akkoord gaat) geregeld zijn.

Wat gebeurt er als ik de vaststellingsovereenkomst weiger?

Dat ligt eraan. Meestal zal de werkgever blijven aandringen en blijven aansturen op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het is daarbij zeker niet uitgesloten dat de werkgever zijn voorstel in positieve zin aanpast om jou toch over te halen de vaststellingsovereenkomst te accepteren.

Het is ook mogelijk dat de werkgever dan een ontslagprocedure start bij de kantonrechter (als het gaat om een persoonlijke ontslagreden) of het UWV (als het gaat om een bedrijfseconomische reden). Dat zal de werkgever alleen doen als hij ervan overtuigd is dat hij over een sterk ontslagdossier beschikt.

Tot slot zou de werkgever er ook voor kunnen kiezen om het erbij te laten zitten. Dat gebeurt in de praktijk niet vaak. In dat geval blijf je namelijk gewoon in dienst en dat is nu juist wat de werkgever niet wilde.